• Genel Durum

  Xinjiang'?n co?rafyas?

  2018-12-05 Kaynak:China.com

  Xinjiang, Çin'in kuzeybat?s?nda bulunan bir özerk bölge. Güneyde Tibet Özerk Bölgesi, güney do?uda Çinghay ve Gansu eyaletleri, do?uda Mo?olistan, kuzeyde Rusya, kuzeybat?da Kazakistan ve bat?da K?rg?zistan, Tacikistan, Afganistan, Pakistan ve Hindistan kontrolündeki Ke?mir bölgesiyle kom?udur. Xinjiang'da kuzeyden güneye do?ru s?ras?yla Altay Da?lar?, Tianshan Da?lar? ve Kunlun Da?lar?, bu s?rada?lar aras?nda da Çungarya Havzas? ve Tar?m Havzas? bulunuyor. Genellikle Tianshan Da?lar?'n?n güneyindeki bölge “Güney Xinjiang”, kuzeyindeki bölge “Kuzey Xinjiang”, Hami ve Turfan Havzas? ise “Do?u Xinjiang” olarak adland?r?l?yor. Xinjiang'daki ?ehirler ve k?rsal yerle?im bölgelerinin hepsi, iki büyük havzan?n kenarlar?na inci gibi eklenen vahalarda yer al?yor.

  1.664.897,17 km² yüzölçümü ile Çin Halk Cumhuriyeti'nin en geni? idari bölgesidir. Çin’in toplam yüzölçümünün alt?da birinden fazlas?n? kaplar. Ba?kenti Urumçi, resmî dilleri Uygurca ve Standart Çincedir.

  Xinjiang’?n en alçak noktas? deniz seviyesinin alt?nda 155 metredir. En yüksek noktas? ise, 8611 metre ile Ke?mir s?n?r?nda yer almaktad?r.

  宏峰棋牌 棋牌送彩金| 易鑫棋牌首页| 龙城棋牌下载| 手机超能娱乐棋牌app| 松鼠棋牌app