• Genel Durum

  Xinjiang'?n jeolojisi

  2018-12-05 Kaynak:China.com

  Çin'in en büyük k?ta içi nehri olan Tar?m Nehri, en büyük k?ta içi tatl? su gölü olan Bostan Gölü ve rak?m? en dü?ük bölgesi olan Turfan Havzas?, Xinjiang'da bulunuyor. Kurak iklimin hakim oldu?u Xinjiang'da s?cak ve so?uk mevsimler aras?ndaki ?s? fark? son derece büyüktür. Çin'de kayda geçen en dü?ük hava s?cakl??? Altay bölgesinde, en yüksek hava s?cakl??? ise Turfan bölgesinde görüldü.

  Xinjiang, Çin'deki toplam çöl alan?n?n üçte ikisini bar?nd?r?yor. Yüzölçümü 330 bin kilometrekare olan Taklamakan Çölü, Çin'in en büyük çölü olmakla birlikte dünyan?n da ikinci büyük çölüdür. Çungarya Havzas?'nda yer alan Kurbantongut Çölü de 48 bin kilometrekarelik alan? ile Çin'in ikinci büyük çölüdür. Xinjiang'daki çöllerde zengin petrol, do?al gaz ve maden kaynaklar? bulunuyor.

  Xinjiang'da birbirlerini izleyen karl? tepeler ve buzlu da?lar, kendine özgü özellikler ta??yan ve do?al “kat? su deposu” olarak adland?r?lan büyük buzullar? olu?turdu. Xinjiang'?n ki?i ba??na dü?en su miktar? Çin'in ilk s?ralar?nda yer al?yor.

  宏峰棋牌 下载方块棋牌游戏| 真人网赌app| 斗牛棋牌平台官网| 推荐赌博软件| 2019棋牌娱乐app平台